( Po  wysłuchaniu,  kliknij  na  ZAPRASZAM )

Z A ¦ P I E W A J M Y
W S Z Y S C Y   R A Z E M


* * *